fa-IR
en-US
fr-FR

پاک آب

Pak ab

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال SERIES T-25 TO T-1400

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال SERIES T-25 TO T-1400

از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال در تصفیه پسابهای صنعتی، مسکونی و تجاری، فاضلاب اجتماعات کوچک بین 100-25 نفر استفاده می شود. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال بر مبنای فرآیند لجن فعال عمل می کند. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال در انواع ظرفیتها و با راندمان موثر حذف BOD   و TSS  موجود می باشد. از پساب خروجی این پکیج می توان برای آبیاری استفاده کرد. لجن اضافی نیز پس از هضم می تواند به عنوان کود کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.مشخصات فنیجهت دریافت کاتالوگ محصول اینجا را کلیک کنید.

جهت سفارش محصول اینجا را کلیک نمایید.


تانک تصفیه فاضلاب برای ساختمان ها

تانک تصفیه فاضلاب برای ساختمان ها

تانک تصفیه فاضلاب برای ساختمان ها در سه مدل با انواع ظرفیت ها با کارایی بالا در کاهش موثر PHOSPHORUS, BOD, SS, NITROGEN  موجود و برای استفاده در ساختمان های مسکونی و تجاری قابل استفاده می باشد


مشخصات فنی


جهت دریافت کاتالوگ محصول اینجا را کلیک کنید.

جهت سفارش محصول اینجا را کلیک نمایید.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با سرعت بالا

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با سرعت بالا

پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با سرعت بالا یکی از مناسب ترین سیستم ها جهت تصفیه فاضلاب های مناطق مسکونی، تجاری و اداری و فاضلاب شهری می باشد. این سیستم بر مبنای مقادیر BOD,TSS,NH3  به ترتیب برابر 2/10/10 در جریان خروجی،  یعنی حد مناسب برای تخلیه در محیط زیست طراحی شده است.


مشخصات فنی


جهت دریافت کاتالوگ محصول اینجا را کلیک کنید.

جهت سفارش محصول اینجا را کلیک نمایید .

تانک تصفیه فاضلاب خانگی

تانک تصفیه فاضلاب خانگی

تانک تصفیه فاضلاب خانگی حاضر یکی از جدید ترین روشهای تصفیه موجود می باشد که قادرند مواد آلی موجود در فاضلاب (BOD) را تا حدود استاندارد لازم برای تخلیه در محیط پایین بیاوردند


مشخصات فنی


جهت دریافت کاتالوگ محصول اینجا را کلیک کنید.

جهت سفارش محصول اینجا را کلیک نمایید